Raport o stanie Gminy Ładzice


INFORMACJA

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005), Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację planów, programów, strategii i uchwał Rady Gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem o stanie Gminy Ładzice za 2021 rok, nastąpi podczas sesji absolutoryjnej Rady Gminy Ładzice, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. 

Głos Mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie Gminy, Mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Ładzice pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Ładzice, Mieszkaniec składa najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której przedstawiony ma być raport o stanie Gminy.

Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania, przez Przewodniczącego Rady Gminy, zgłoszenia. Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Ładzice ul. Wyzwolenia 36, pok. nr 14 A.

/-/ Przewodniczący
Rady Gminy
Waldemar Kuta
 
 

 

Raport o stanie gminy Ładzice za rok 2021

06‑06‑2022 18:38:56
Dokumenty:
Plik pdf Raport o stanie gminy Ładzice za rok 2021.pdf
06‑06‑2022 18:39:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Ładzice.docx
06‑06‑2022 18:39:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  31‑05‑2019 14:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  31‑05‑2019 14:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑06‑2022 18:39:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie