Informacje nieudostępnione


Informacje publiczne, które nie są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, a które są w zasobach Urzędu Gminy Ładzice są, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 Nr.112, poz.1198) udostępniane w tutejszym urzędzie na pisemny wniosek.


Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie będzie wymagane wykazanie interesu prawnego lub faktycznego. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniana, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku

Nie podlegają udostępnieniu:

Oświadczenia majątkowe - część B wyłączona z jawności na podstawie art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 153 poz. 1271

Rejestr skarg i wniosków - wyłączony z jawności na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski , w dniu:  11‑09‑2007 14:44:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski , w dniu:  11‑09‑2007 14:44:24
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2007 14:44:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie