Rejestry i ewidencje


Rodzaje prowadzonych rejestrów,

ewidencji i archiwów

w Urzędzie Gminy Ładzice


Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy

Rejestr wydanych decyzji o celu publicznego

Rejestr umów

Ewidencja działalności gospodarczej

Rejestr uchwał rady

Rejestr zarządzeń Wójta

Rejestr decyzji Wójta

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

Ewidencja ludności

Rejestr wyborców

Rejestr przedpoborowych

Rejestr wydanych dowodów osobistych

Rejestr utraconych dowodów osobistych

Rejestr zaświadczeń o stanie majątkowym

Rejestr decyzji umorzeniowych - przesunięcie terminu płatności

Rejestr podatku dochodowego

Rejestr przypisów i odpisów łącznego zobowiązania pieniężnego

Ewidencja podatników

Ewidencja tytułów wykonawczych

Rejestr wniosków o stypendia socjalne

Rejestr wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Ewidencja delegacji służbowych

Rejestr wykorzystanych urlopów wypoczynkowych pracowników urzędu

Rejestr zwolnień lekarskich

Ewidencja pieczęci i stempli - wzory odcisków

Ewidencja wypadków przy pracy

Ewidencja wniosków o renty

Ewidencja wniosków o emerytury

Dziennik korespondencji

Archiwum zakładowe Urzędu Gminy Ładzice


dane zawarte w rejestrach mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr 101, poz. 926) i innych ustaw)
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski , w dniu:  11‑09‑2007 21:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski , w dniu:  11‑09‑2007 21:25:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2007 21:25:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie