Stypendia Wójta Gminy Ładzice


Stypendium przyznaje się za rok szkolny, w którym złożono wniosek za:

 • wybitne osiągnięcia w nauce;
 • wybitne osiągnięcia artystyczne.

Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiagnięcia artystyczne przyznawane są uczniom klas IV-VIII oraz klas gimnazjalnych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ładzice.


Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiagnięcia w nauce przysługuje uczniom, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:

 • uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,0;
 • legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiagnięcia artystyczne przysługuje uczniom, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:

 • uzyskali indywidualne czołowe miejsca (od I do III) w artystycznych konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach o zasięgu co najmniej wojewódzkim;
 • legitymują się co najmniej dobrą oceną z zachowania.

Wnioskodawca może ubiegać się tylko o jeden rodzaj stypendium.


Z wnioskami o stypendium mogą występować:

 • dyrektorzy szkół – dla uczniów klas IV – VIII oraz klas gimnazjalych szkół podstawowych;
 • przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich klas IV-VIII oraz klas gimnazjalnych szkół podstawowych.

Wnioski niekompletne lub złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.


Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Ładzice na wniosek Komisji Stypendialnej.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie stypendium;
 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopię świadectwa;
 3. zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły, dotyczące średniej oceny końcoworocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 4. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne;
 5. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby występującej z wnioskiem.

Sposób dostarczenia dokumentów
Osobiście, pocztą (listem poleconym) do Urzędu Gminy Ładzice, ul. Wyzwolenia 36,
97-561 Ładzice

Komórka właściwa do załatwienia sprawy
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ładzicach ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice, tel. 44 683-09-25

Opłaty
brak

Forma załatwienia sprawy
osobiście, pocztą (listem poleconym)

Termin składania wniosku
do 31 sierpnia każdego roku

Termin załatwienia sprawy
do 31 października każdego roku

Tryb odwoławczy
nie przysługuje

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XII/55/19 Rady Gminy Ładzice z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ładzice";
 • Uchwała Nr XIV/74/19 Rady Gminy Ładzice  z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/55/19 Rady Gminy Ładzice z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ładzice";
 • Uchwała Nr XII/58/19 Rady Gminy Ładzice z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom stypendiów Wójta Gminy Ładzice;
 • Uchwała Nr XIV/75/19 Rady Gminy Ładzice z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/58/19 Rady Gminy Ładzice z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom stypendiów Wójta Gminy Ładzice;
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
54KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  02‑07‑2019 20:43:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  02‑07‑2019 20:43:20
Data ostatniej aktualizacji:
02‑07‑2019 21:14:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie