Projekty realizowane przez Gmine Ładzice


Usunięcie Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Ładzice

17‑07‑2024 13:16:01

Logo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodziwww.wfosigw.lodz.pl

Zadanie:

Usunięcie Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Ładzice”

realizowane w 2024 r. przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania: 49 882,50 zł

Kwota dotacji: 39 906,00 zł

W zakres realizacji zadania wchodzą:

 • USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST – zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport, unieszkodliwienie.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie Pierwszym z wymianą źródła ciepła i zastosowaniem instalacji OZE".

17‑01‑2024 08:16:02

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Gmina Ładzice informuje o uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku PSP im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie Pierwszym z wymianą źródła ciepła i zastosowaniem instalacji OZE".

Wartość ogólna zadania 6 695 000,00 zł.

Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi 1 193 500,00 zł, dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi 511 500,00 zł.

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nazwa zadania: Utworzenie ekopracowni Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Jedlnie

19‑12‑2023 14:24:53

Alternatywny tekst z opisem obrazu.      https://www.wfosigw.lodz.pl/

Nazwa zadania  Utworzenie ekopracowni Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Jedlnie
Wartość całkowita zadania  63 125,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi  59 860,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie została tegorocznym laureatem konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”, który pozwolił na realizację marzeń o utworzenie pracowni do nauki przyrodniczej.
Ekopracownia powstała dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielonej na zadanie pn.„Utworzenie ekopracowni Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Jedlnie” realizowane w ramach konkursu pn.„Nasze Ekologiczne pracownie”. Projekt swoim zakresem obejmował utworzenie ekopracowni poprzez zakup:

 • pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną;
 • sprzętu multimedialnego;
 • wyposażenia pracowni (stoliki, krzesła, szafki, fototapeta);
 • - roślin doniczkowych.

 Naszym marzeniem było stworzyć pracownię na miarę XXI wieku, wyposażoną w nowoczesny sprzęt i różnorodne środki dydaktyczne, aby proces lekcyjny był ciekawszy i zwiększyła się aktywność uczniów stanowiąca niezbędny warunek gwarantujący nabywanie wiedzy, zrozumienie i przyswojenie jej oraz umiejętne wykorzystanie w życiu codziennym.
    Nowoczesna ekopracownia wyposażona w nowe meble, sprzęt multimedialny oraz w różnorodne pomoce dydaktyczne umożliwi uczniom w małej wiejskiej szkole lepsze zrozumienie świata przyrody, a także pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych. Przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne i uaktywni młodzież do podejmowania działań proekologicznych oraz pozwoli na organizację ciekawych zajęć w grupach. Rozmieszczenie  stolików daje możliwość różnorodnych kombinacji zespołowej pracy uczniów. Nie zabrakło również pomocy dydaktycznych służących obserwacji i związanych z nauką geografii: model ruchu obiegowego Ziemi, wulkanu czy skał, podręcznych zestawów do badania wody, gleby i powietrza, a także przenośna stacja pogody. Zakupiony monitor multimedialny pozwoli na korzystanie z nowoczesnych programów edukacyjnych. Dopełnieniem wyposażenia ekopracowni jest tematyczna fototapeta i dekoracyjne rośliny doniczkowe. Mamy nadzieję, że tak wyposażona pracownia będzie sprzyjać samodzielnemu i kreatywnemu rozwojowi uczniów i nauczycieli.
Serdecznie dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nazwa zadania: „Utworzenie ekopracowni PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZIECHOWICACH”

19‑12‑2023 11:13:25

Alternatywny tekst z opisem obrazu.      https://www.wfosigw.lodz.pl/

Nazwa zadania „Utworzenie ekopracowni PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZIECHOWICACH”
Wartość całkowita zadania   61 360,80 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi  57.891,00 zł

Opis projektu
W roku szkolnym 2022/2023 opracowaliśmy projekt  „Utworzenie ekopracowni PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZIECHOWICACH” w ramach bloku tematycznego „Polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach”. Projekt zgłoszony przez Gminę Ładzice na konkurs "Nasze Ekologiczne Pracownie – edycja 2023" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zyskał akceptację i został dofinansowany kwotą 57.891,00 zł
Nasza wymarzona zielona ekopracownia stanie się miejscem, w którym zaistnieją warunki do realizacji programu skupionego wokół zagadnień:

 • anatomia człowieka,
 • świat pod mikroskopem,
 • ochrona środowiska,
 • budowa Ziemi,
 • nauka o klimacie i społeczne skutki jego zmian,
 • odnawialne źródła energii, 
 • segregacja odpadów.

Aby można było w pełni wykorzystać multimedia i pracować w odpowiednich warunkach,  zastosowano skuteczne zaciemnienie sali, które zapewnią estetyczne rolety w prowadnicach. Na ścianie frontowej umieszczona zostanie fototapeta, która wizualnie powiększy przestrzeń. Jej dodatkowym walorem będzie fakt, iż przedstawia leśny krajobraz zbliżony do tego za oknem.
Pojedyncze ławki uczniowskie, które ustawione będą w sali, umożliwią dowolne i szybkie aranżowanie przestrzeni sprzyjającej pracy w różnych grupach. Wiszące plansze dydaktyczne będą idealnym uzupełnieniem ekopracowni, zapewniając szybki dostęp do różnego typu schematów, wykresów czy pomocy dydaktycznych.
Zaletą sali, w której utworzona będzie „Nasza Ekologiczna Pracownia” jest odpowiednio umeblowana  przestrzeń, bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny, co pozwoli wyrównać szanse edukacyjne naszych uczniów. Da im możliwość korzystania z nowoczesnych środków dydaktycznych i programów, przeprowadzania ciekawych i inspirujących doświadczeń oraz realizacji projektów badawczych. Pozwoli im docenić walory przyrodnicze ich gminy, a także uzmysłowi konieczność dbania o środowisko, w którym żyją.