* Ogłoszenia i komunikaty


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje

Każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  •  w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. Wynosi:

  • 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

  • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Środki pieniężne wypłacane będą w terminach:

  • 3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

  • Informujemy o udostępnieniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Ładzice oraz w budynku urzędu w miejscach do tego wyznaczonych Formularza sprawy kierowanej do Wójta Gminy Ładzice

Link do formularza

Formularz po wypełnieniu należy wrzucić  do skrzynek wystawionych w urzędzie.

Każda sprawa zostanie niezwłocznie rozpatrzona a decyzja o jej sposobie załatwienia zostanie przekazana Wnioskodawcy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ładzice z dnia 24 05 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ładzice na lata 2022 - 2027" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

24‑05‑2022 13:11:15
Dokumenty:
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Ładzice.pdf
24‑05‑2022 13:15:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
59KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf POŚ Gmina Ładzice.pdf
24‑05‑2022 13:15:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Prognoza do POŚ dla Gminy Ładzice na lata 2022-2027.pdf
24‑05‑2022 13:15:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Formularz_zglaszania_uwag_do_POŚ.docx
24‑05‑2022 13:15:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zwrot podatku akcyzowego
31‑07‑2021 07:51:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wójt Gminy Ładzice informuje o przeprowadzeniu spisu wyrobów zawierających azbest tzw. „eternit”
28‑04‑2021 07:04:18

W związku z przystąpieniem do realizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w dniach 10 – 21 maja 2021 roku, na terenie Gminy Ładzice odbędzie się spis, który przeprowadzi firma GrinIS.

Pracownicy będą posiadać identyfikator z numerem dowodu osobistego podpisany przez Wójta Gminy Ładzice

Mieszkańców Gminy Ładzice prosi się o udzielenie niezbędnych informacji pracownikom przeprowadzającym inwentaryzację. Spis będzie odbywał się poprzez kontakt bezpośrednio na terenie Państwa posesji oraz przy użyciu drona.
W związku z obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną dotyczącą SARS-COV-2, pracownicy będą wyposażeni środki ochrony. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wejście na teren posesji, prosimy o udzielenie niezbędnych informacji w bezpiecznej odległości.
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Ładzice umożliwia pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dofinansowaniem na usunięcie azbestu mogą być objęte tylko te nieruchomości, które zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
104KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja dotycząca realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

11‑05‑2012 13:41:00

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Ładzice, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • telefonicznie: nr 44 6840895,
  • faxem: nr 44 6840822,
  • e-mail: gmina@ladzice.pl,
  • drogą pocztową.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Renata Ościk , w dniu:  01‑02‑2008 14:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  01‑02‑2008 14:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑06‑2022 12:24:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie