Nieodpłatna Pomoc Prawna


Od dnia 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. nieodpłatną mediację, lub
  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Edukacja prawna obejmuje:

działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

  1. prawach i obowiązkach obywatelskich,
  2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
  3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,
  4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,
  5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zgodnie z art. 8 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie, pod numerem telefonu: 44 / 685-89-25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: starostwo@radomszczanski.pl

Pracownikiem wyznaczonym do przyjmowania zgłoszeń jest Pan Bartłomiej Kurek – pracownik Wydziału Organizacyjnego – pokój 108 (I piętro).

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w 2019 roku.

Punkt nr 1, znajdujący się w następującej lokalizacji: w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, tel. 44/685-89-00

– czynny:
    • poniedziałek w godzinach: 8:00 - 12:00,
    • wtorek w godzinach: 8:00 - 12:00,
    • środa w godzinach: 8:00 - 12:00,
    • czwartek w godzinach: 8:00 - 12:00,
    • piątek w godzinach: 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie.

Punkt nr 2, znajdujący się w następującej lokalizacji: w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Piastowska 21, tel. 44/683-44-95

  – czynny:
    • poniedziałek w godzinach: 15:00 - 19:00,
    • wtorek w godzinach: 15:00 - 19:00,
    • środa w godzinach: 15:00 - 19:00,
    • czwartek w godzinach: 15:00 - 19:00,
    • piątek w godzinach: 15:00 - 19:00.

Punkt obsługiwany przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Punkt nr 3, znajdujący się w następujących lokalizacjach: w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1, tel. 44/681-05-08

– czynny:
    • poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,
    • wtorek: godz. 8:00 - 13:00,
    • środa: godz. 8:00 - 10:00.

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach,97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1, tel. 44/787-10-87

– czynny:
    • środa: godz. 11:00 - 13:00,
    • czwartek: godz. 8:00 - 13:00,
    • piątek: godz. 8:00 - 13:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencką „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

Punkt nr 4, znajdujący się w następujących lokalizacjach: w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, tel. 44/681-71-53

– czynny:
    • poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,
    • wtorek: godz. 8:00 - 13:00,
    • środa: godz. 8:00 - 10:00.

w budynku Urzędu Gminy Ładzice, 97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, tel. 44 684-08-20

– czynny:
    • środa: godz. 11:00 - 13:00,
    • czwartek: godz. 8:00 - 13:00,
    • piątek: godz. 8:00 - 13:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencką „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

Punkt nr 5, znajdujący się w następujących lokalizacjach: w budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu, 97-570 Przedbórz, ul. Rynek 15, tel. 44/781-25-15

– czynny:
    • poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,
    • wtorek: godz. 8:00 - 13:00,
    • środa: godz. 8:00 - 10:00.

w budynku Urzędu Gminy Gidle, 97-540 Gidle, ul. Pławińska 22, tel. 34/327-20-27 

– czynny:
    • środa: godz. 11:00 - 13:00,
    • czwartek: godz. 8:00 - 13:00,
    • piątek: godz. 8:00 - 13:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencką „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.


    

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  04‑01‑2017 13:25:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  04‑01‑2017 13:25:47
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2019 20:39:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie