Stowarzyszenie ZADRUGA WIERCZAN


Stowarzyszenie "ZADRUGA WIERCZAN"

97-561 Ładzice

ul. Leśna 5

e-mail: zadruga@poczta.fm

tel. 507 110 750, 512 478 367

NIP: 772-233-49-49

REGON: 100434920

Nr KRS: 0000290512

Data wpisu: 11.10.2007r.Członkowie Zarządu:
Wojciech Tkacz - Starosta
Sebastian Jeziorski - Wojewoda
Artur Deszcz - Żerca
Małgorzata Świderska - Matka


Stowarzyszenie "ZADRUGA WIERCZAN" jest dobrowolnym samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i ma osobowość prawną. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miejscowość Ładzice.
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, "ZADRUGA WIERCZAN" może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Cele Stowarzyszenia:

1. Propagowanie kultury materialnej i wiedzy historycznej o wczesnośredniowiecznej Polsce i Europie, a w szczególności z regionu radomszczańskiego.
2. Rozwijanie zainteresowań członków organizacji w dziedzinie historii, kultury okresu średniowiecza, a w szczególności Słowian.
3. Kultywowanie tradycji i obyczajów słowiańskich
4. Aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury materialnej.
5. Integracja osób i instytucji zainteresowanych historią, popularyzacją wiedzy o kulturze, sztuce i obyczajach okresu średniowiecza, a w szczególności Słowian.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie poprzez uczestnictwo w turniejach rycerskich,
2. Pokazy szermierki historyczną bronią białą,
3. Organizowanie i uczestnictwo w turniejach łuczniczych,
4. Produkowanie replik oręża i strojów związanych z działalnością "ZADRUGI WIERCZAN"
5. Działalność dydaktyczno-wychowawczą (żywe lekcje historii),
6. Inicjowanie restauracji zachowanych obiektów historycznych.

Opracowano na podstawie informacji przedstawionej przez w/w stowarzyszenie
Informacja wytworzona przez:
Florentyna Koćwin , w dniu:  04‑11‑2011 12:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  04‑11‑2011 12:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑02‑2012 09:38:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie