Opłata adiacencka


  • Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, w wysokości 30% różnicy pomiędzy wartością jaką nieruchomość uzyskała przed podziałem a wartością jaką nieruchomość uzyska po podziale.
  • Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 40% różnicy pomiędzy wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.


Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVII/120/2008 Rady Gminy Ładzice z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości dokonanej na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego lub budowy infrastruktury technicznej na terenie gminy Ładzice

Informacja wytworzona przez:
Hanna Bachert , w dniu:  06‑02‑2009 07:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski , w dniu:  06‑02‑2009 07:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2021 13:21:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie