Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Statut Andrzej Sękowski 71378
2007-2009 Andrzej Sękowski 70968
Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Ładzicach Andrzej Sękowski 70936
Projekt Budżetu Gminy na 2006 rok Andrzej Sękowski 70521
Prawo lokalne Andrzej Sękowski 70483
Budżet Gminy na 2008 rok Andrzej Sękowski 70356
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010 Andrzej Sękowski 69700
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ładzice Andrzej Sękowski 69657
Wybory Parlamentarne Andrzej Sękowski 68993
Plany Rozwoju Lokalnego Gminy Ładzice Andrzej Sękowski 68776
Opłata adiacencka Andrzej Sękowski 68323
Statut Andrzej Sękowski 68256
Lobbing Andrzej Sękowski 68190
2004 Andrzej Sękowski 67992
2008 Andrzej Sękowski 67951