Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ładzice oraz Gminny Plan Gospodarki Odpadami Andrzej Sękowski 71770
Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Ładzicach Andrzej Sękowski 71568
Statut Andrzej Sękowski 71453
Władze Andrzej Sękowski 71308
Projekt Budżetu Gminy na 2006 rok Andrzej Sękowski 70528
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ładzice Andrzej Sękowski 70399
Budżet Gminy na 2008 rok Andrzej Sękowski 70376
Wybory Parlamentarne Andrzej Sękowski 69263
Plany Rozwoju Lokalnego Gminy Ładzice Andrzej Sękowski 68857
Opłata adiacencka Andrzej Sękowski 68407
Statut Andrzej Sękowski 68270
Lobbing Andrzej Sękowski 68258
Jednostki organizacyjne Andrzej Sękowski 67951
Strategie, Programy i Plany Andrzej Sękowski 67463
Podatek leśny Andrzej Sękowski 66294