Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Uchwały Rady Gminy Ładzice Andrzej Sękowski 70721
Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Ładzicach Andrzej Sękowski 70606
Projekt Budżetu Gminy na 2006 rok Andrzej Sękowski 70502
Budżet Gminy na 2008 rok Andrzej Sękowski 70310
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010 Andrzej Sękowski 69685
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ładzice Andrzej Sękowski 69311
Ogłoszenia i komunikaty Andrzej Sękowski 69109
Plany Rozwoju Lokalnego Gminy Ładzice Andrzej Sękowski 68697
Wybory Parlamentarne Andrzej Sękowski 68306
Opłata adiacencka Andrzej Sękowski 68285
Statut Andrzej Sękowski 68236
Lobbing Andrzej Sękowski 68116
2004 Andrzej Sękowski 67977
2008 Andrzej Sękowski 67931
Prawo lokalne Andrzej Sękowski 67748