Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ładzice oraz Gminny Plan Gospodarki Odpadami Andrzej Sękowski 71543
Statut Andrzej Sękowski 71390
Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Ładzicach Andrzej Sękowski 71190
Projekt Budżetu Gminy na 2006 rok Andrzej Sękowski 70526
Budżet Gminy na 2008 rok Andrzej Sękowski 70368
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ładzice Andrzej Sękowski 69868
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010 Andrzej Sękowski 69703
Wybory Parlamentarne Andrzej Sękowski 69131
Plany Rozwoju Lokalnego Gminy Ładzice Andrzej Sękowski 68817
Władze Andrzej Sękowski 68688
Opłata adiacencka Andrzej Sękowski 68362
Statut Andrzej Sękowski 68263
Lobbing Andrzej Sękowski 68216
2004 Andrzej Sękowski 67998
2008 Andrzej Sękowski 67951