Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajduje się przy ul. Wyzwolenia 19, 97-561 Ładzice. W punkcie tym raz w miesiącu przyjmowane są bezpłatnie:

 • butelki po oleju silnikowym, tworzywa piankowe, silikony, gumy, styropian,

 • butelki po środkach chemicznych, farbach, olejach,

 • tworzywa sztuczne zastosowania medycznego,

 • sprzęt gospodarstwa domowego kompletny (AGD i RTV),

 • puszki aerozolowe, po lakierach i farbach z resztkami produktów,

 • żarówki, świetlówki, szyby samochodowe, lustra, kineskopy,

 • szkło plastikowe, szkło okularowe, szkło zbrojone,

 • torebki/opakowania po środkach ochrony roślin,

 • akumulatory i baterie,

 • gabaryty (meble, sofy, kanapy, wersalki, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów),

 • przeterminowane leki ( igły, strzykawki, opakowania po środkach leczniczych i środkach medycznych),

 • gruz (odpady rozbiórkowo- remontowe).

Mieszkańcy Gminy Ładzice informujemy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, podstawą przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest okazanie dowodu osobistego oraz aktualnego dowodu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przeciwnym wypadku odpady nie zostaną przyjęte.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/179/20 Rady Gminy Ładzice z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wprowadza się następujące ograniczenia w ilości odpadów odbieranych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 • dla mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - w ilości 90 kg na rok kalendarzowy z nieruchomości;

 • dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne-w ilości 40 kg na rok kalendarzowy z jednej nieruchomości;

 • dla opon w ilości 4 sztuk na rok kalendarzowy z jednej nieruchomości.

Harmonogram wywozu odpadów PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Wyzwolenia 19, 97-561 Ładzice czynny będzie następujących dniach:
 • 25 luty
 • 25 marzec
 • 29 kwiecień
 • 27 maj
 • 24 czerwiec
 • 29 lipiec
 • 26 sierpień
 • 23 wrzesień
 • 28 październik
 • 25 listopada
 • 30 grudzień

w godzinach od 13:00 do 16:00

Informacja wytworzona przez:
Marta Kowalik Wolska , w dniu:  17‑02‑2021 11:40:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  17‑02‑2021 11:40:02
Data ostatniej aktualizacji:
23‑09‑2021 14:01:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie