Publicznie dostępny wykaz danych


Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wykaz danych składa się ze spisów kart informacyjnych oraz kart informacyjnych (A-I) zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów.

Podstawa prawna

 • Art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110, poz. 1058)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 15, poz. 164)


Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Formularze A - karty informacyjne dla:
 • wniosków o wydanie decyzji,
 • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
 • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Formularze B - karty informacyjne dla:

 • decyzji i postanowień,
 • wskazań lokalizacyjnych

Formularze C - karty informacyjne dla projektów:

 • polityk, strategii, planów lub programów

Formularze D - karty informacyjne dla:

 • polityk, strategii, planów lub programów

Formularze E - karty informacyjne dla:

 • raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • analiz porealizacyjnych,
 • przeglądów ekologicznych,
 • raportów o bezpieczeństwie,
 • dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
 • informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Formularze F - karty informacyjne dla:

 • prognoz oddziaływania na środowisko,
 • dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
 • opracowań ekofizjograficznych,
 • rejestrów substancji niebezpiecznych, wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
 • rejestrów poważnych awarii

Formularze G - karty informacyjne dla:

 • wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Formularze H - karty informacyjne dla:

 • zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Formularze I - karty informacyjne dla:

 • innych dokumentów
Informacja wytworzona przez:
Hanna Bachert , w dniu:  17‑11‑2008 11:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  17‑11‑2008 11:53:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑11‑2008 09:06:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie