Informator


W roku szkolnym 2006/2007 do szkoły uczęszcza 241 uczniów klas I-VI oraz 31 dzieci do oddziału przedszkolnego. Wszystkie klasy maja podwójne oddziały. Większość dzieci dowożona jest do szkoły autobusem szkolnym 205 uczniów.

Praca szkoły opiera się na podstawie projektu organizacyjnego zatwierdzonego przez Urząd Gminy Ładzice i zaopiniowanego przez Kuratorium Oświaty. W szkole opracowano i wdrożono plan nadzoru pedagogicznego i plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także procedury i systemowe rozwiązania zapewniające uczniom bezpieczeństwo, opiekę i pomoc w trudnościach dydaktycznych. W obecnym roku szkolnym znowelizowano Statut Szkoły (obowiązek noszenia mundurków szkolnych), a także zanalizowano wyniki sprawdzianu kompetencyjnego, opracowano i wdrożono działania naprawcze, dzięki czemu tegoroczne wyniki sprawdzianu kompetencyjnego są na dobrym poziomie.

W ramach zajęć dydaktycznych realizowane są szkolne programy nauczania zatwierdzone przez MEN oraz autorskie programy nauczania stworzone przez nauczycieli pracujących w szkole. W placówce organizowane są również zajęcia wychowawcze na podstawie programu wychowawczego szkoły, opracowanego przez nauczycieli przy współudziale rodziców.

Szkoła prowadzi stałą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Radą Rodziców oraz innymi instytucjami wspomagającymi działalność opiekuńczo-wychowawczą.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  19‑08‑2008 10:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  19‑08‑2008 10:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑08‑2008 10:09:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie