Zakres kompetencji


Zakres kompetencji Sekretarza Gminy

1)zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;

2)nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz innych dokumentów ustalających tok pracy w Urzędzie;

3)kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentacji;

4)współpraca z Przewodniczącym Rady w zakresie spraw wpływających do Rady Gminy;

5)nadzór nad właściwym przygotowaniem materiałów na posiedzenia Rady Gminy i jej Komisji, współdziałanie w tym zakresie z Przewodniczącym Rady i Przewodniczącymi Komisji Rady;

6)czuwanie nad właściwym redagowaniem zarządzeń Wójta;

7)nadzorowanie terminowego załatwiania skarg i wniosków;

8)współpraca z Sołtysami i Radami Sołeckimi;

9)wykonywanie funkcji przełożonego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych oraz nadzorowanie pracy podlegających mu komórek organizacyjnych Urzędu;

10)ustalanie zakresów czynności dla podległych pracowników;

11)dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników;

12)koordynacja procesu podnoszenia kwalifikacji i szkoleń;

13)organizacja prac związanych z przeprowadzeniem wyborów, referendów i spisów powszechnych;

14)reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Wójtem;

15)wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.


Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski , w dniu:  18‑09‑2007 12:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  18‑09‑2007 12:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑07‑2012 07:44:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie