Raport o stanie Gminy Ładzice


INFORMACJA

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację planów, programów, strategii i uchwał Rady Gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem o stanie Gminy Ładzice za 2019 rok, nastąpi podczas sesji absolutoryjnej Rady Gminy Ładzice, która odbędzie się w okresie 19 czerwca 2020 r. – 26 czerwca 2020 r. (konkretny termin sesji określony będzie w odrębnym komunikacie).

Głos Mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie Gminy, Mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Ładzice pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Ładzice, Mieszkaniec składa najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której przedstawiony ma być raport o stanie Gminy.

Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania, przez Przewodniczącego Rady Gminy, zgłoszenia. Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Ładzice ul. Wyzwolenia 36,   pok. nr 14 A.

/-/ Przewodniczący
Rady Gminy
Waldemar Kuta

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  31‑05‑2019 14:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
01‑06‑2020 08:14:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive