Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Ładzicach Andrzej Sękowski 70524
Projekt Budżetu Gminy na 2006 rok Andrzej Sękowski 70498
Budżet Gminy na 2008 rok Andrzej Sękowski 70293
Uchwały Rady Gminy Ładzice Andrzej Sękowski 70247
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010 Andrzej Sękowski 69684
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ładzice Andrzej Sękowski 69204
Plany Rozwoju Lokalnego Gminy Ładzice Andrzej Sękowski 68654
Ogłoszenia i komunikaty Andrzej Sękowski 68281
Wybory Parlamentarne Andrzej Sękowski 68260
Opłata adiacencka Andrzej Sękowski 68256
Statut Andrzej Sękowski 68217
Lobbing Andrzej Sękowski 68098
2004 Andrzej Sękowski 67969
2008 Andrzej Sękowski 67923
Prawo lokalne Andrzej Sękowski 67246