Informator


Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 2. ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64 poz. 414 ze zmianami),

 3. statutu,

 4. innych przepisów dotyczących pomocy społecznej,

 5. kodeksu postępowania administracyjnego.

Ośrodek realizuje zadania gminy w zakresie pomocy społecznej w szczególności:

 1. analizuje i ocenia zjawiska rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

 2. przyznawania i wypłacania przewidzianych ustawą świadczeń,

 3. pobudzania społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

 4. pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Ośrodek realizuje zadania własne gminy w zakresie:

 1. wnioskowania oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej kierowania osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej;

 2. przyznawania i wypłacania zasiłków celowych i specjalnych celowych,

 3. przyznawania pomocy rzeczowej;

 4. przyznawania pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie;

 5. przyznawania i wypłacania zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie;

 6. inne zadania wynikające z realizacji potrzeb gminy.

Ośrodek realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym w zakresie:
 1. przyznawania i wypłacania zasiłków stałych, renty socjalnej przysługujących dodatków do świadczeń;

 2. przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych, specjalnych okresowych oraz okresowych macierzyńskich;

 3. opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 oraz art. 31 ust. 4a ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64 poz. 414 ze zmianami);

 4. przyznawania i wypłacania zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;

 5. przyznawania zasiłku celowego w formie biletu kredytowego;

 6. ustalania i wypłacania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych

 7. inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków;

 8. opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym .

Ośrodek realizuje zadania zlecone w zakresie:

 1. przyznawania i wypłacania zasiłków stałych, renty socjalnej;

 2. przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych;

 3. opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, o których mowa w art. 27 ust.1i 2, w art. 31 ust. 4a i art. 31 b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64 poz. 414 ze zmianami);

 4. opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;

 5. przyznawania i wypłacania zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;

 6. przyznawania zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego;

 7. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;

 8. organizowania i prowadzenia środowiskowych domów samopomocy;

 9. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
935KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013 roku
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
747KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
683KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 roku
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
659KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Anna Tomaszewska , w dniu:  19‑08‑2008 11:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
14‑04‑2021 08:13:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive