Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), która umożliwia składanie dokumentów elektronicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ładzicach, jest opublikowana w systemie ePUAP.

Adres skrytki ePUAP: /gopsladzice/SkrytkaESP , kliknij, tutaj aby złożyć pismo do urzędu

Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:

  • DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF

  • XLS, XSLX, ODS

  • GIF, TIF, JPG, PNG

Konto użytkownika. Obywatel składający wniosek przez ePUAP musi mieć konto użytkownika na tej platformie oraz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany pozwalający na podpisywanie dokumentów elektronicznych.

Konto użytkownika ePUAP można założyć kliknij tutaj.
Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego.

Lista punktów potwierdzenia profilu zaufanego kliknij,tutaj.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 183)

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)

- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 206 poz. 1216) 

Informacja wytworzona przez:
Anna Tomaszewska , w dniu:  12‑06‑2008 11:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2016 09:09:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive