Informator


W roku szkolnym 2006/2007 w szkole opracowano i wdrożono plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, zrealizowano szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące bezpieczeństwa w szkole, Zanalizowano wyniki egzaminu zewnętrznego, opracowano i wdrożono działania naprawcze.

Szkoła organizuje szereg imprez szkolnych i konkursów, comiesięczne lekcje muzyczne realizowane przez Polskie Towarzystwo Muzyczne w Łodzi, a także zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe np. pomoc dla uczniów mających trudności w nauce.

Szkoła prowadzi stałą współpracę z Policją, Strażą Pożarną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku, Parafią, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami wspomagającymi działalność opiekuńczo-wychowawczą. W szkole od tego roku szkolnego działają harcerze - Radomszczańska Drużyna Wodna. Szkoła prowadzi również ścisłą współpracę z rodzicami poprzez Radę Rodziców, a także spotkania ogólne.

W placówce uruchomiono Centrum Aktywności Lokalnej-stworzono mapę zasobów i potrzeb lokalnych oraz inne prace zmierzające do integracji społeczności lokalnej.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski , w dniu:  19‑08‑2008 10:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑08‑2008 10:16:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive