2017


Wysokość stawek podatku od środków transportowych.

  • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Masa całkowita pojazdu w tonach

Stawka podatku w złotych

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

553

powyżej 5,5 do 9 włącznie

750

powyżej 9 i poniżej 12

1014

 

  • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

1094

1159

13

14

1159

1226

14

15

1226

1290

15 i powyżej

 

1358

1649

trzy osie

12

17

1385

1485

17

19

1553

1621

19

21

1686

1750

21

23

1817

1884

23

25

1950

2065

25 i powyżej

 

2081

2148

cztery osie i więcej

12

25

2175

2238

25

27

2238

2365

27

29

2430

2533

29

31

2555

3072

31 i powyżej

 

2684

3072

 

  • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

od 3,5 i poniżej 12

1010

 

  • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

959

1022

18

25

1087

1151

25

31

1151

1214

31 i powyżej

 

1831

2374

trzy osie

12

40

1624

2228

40 i powyżej 

2228

3072

 

  • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Wiek i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

od 7 i poniżej 12

457

 

  • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

256

295

18

25

319

448

25 i powyżej 

448

753

dwie osie

12

28

448

512

28

33

894

1125

33

38

1125

1698

38 i powyżej

 

1533

2211

trzy osie i więcej

12

38

959

1254

38 i powyżej 

1254

1676

 

  • Autobusy

liczba miejsc
do siedzenia

Stawka podatku w złotych

mniej niż 22 miejsc

1205

równej lub wyższej niż 22 miejsca

1510


 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych :
- środki transportowe wykorzystywane dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej
- autobusy wykorzystywane dla potrzeb oświaty

  • Uchwała Nr XXI/114/16 Rady Gminy Ładzice z dnia 27 pzździernika 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. U. z 2016. poz. 4801)

  • Uchwała Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Ładzice z dnia 6 grudnia 2004 w sprawie zwolnienia w podatku od środków transportowych

Druki do pobrania: Deklaracje, Informacje

Informacja wytworzona przez:
Joanna Dryja , w dniu:  07‑12‑2016 09:05:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  07‑12‑2016 09:05:12
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2016 09:22:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive