2008


Stawki opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego:


Za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym ustala się następujące stawki opłat:
  • za każdy dzień zajęcia przy zajęciu jezdni do 50% szerokości pasa drogi - 3,00 zł
  • przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości pasa jezdni - 5,00 zł

Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu rogowego ustala się następujące roczne stawki opłat:

  • za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia poza obszarem zabudowanym - 10,00 zł
  • w obszarze zabudowanym - 16,00 zł

Roczne stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch drogowego oraz reklam ustala się stawki dzienne opłat:

  • za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 0,50 zł
  • za zajęcie 1 m 2 powierzchni reklamy - 1,50 zł

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr XIII/92/2008 Rady Gminy Ładzice z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie Gminy na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Informacja wytworzona przez:
Jerzy Wijaszka , w dniu:  07‑05‑2008 07:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑05‑2008 09:14:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive