2014


Wysokość stawek podatku od środków transportowych.

  • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Masa całkowita pojazdu w tonach

Stawka podatku w złotych

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

516

powyżej 5,5 do 9 włącznie

700

powyżej 9 i poniżej 12

946


  • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

1021

1082

13

14

1082

1144

14

15

1144

1204

15 i powyżej


1267

1538

trzy osie

12

17

1293

1387

17

19

1450

1513

19

21

1574

1634

21

23

1696

1759

23

25

1820

1928

25 i powyżej


1942

2005

cztery osie i więcej

12

25

2031

2089

25

27

2089

2208

27

29

2268

2364

29

31

2386

2916

31 i powyżej


2506

2916


  • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

od 3,5 i poniżej 12

943


  • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

895

954

18

25

1014

1074

25

31

1074

1134

31 i powyżej


1710

2254

trzy osie

12

40

1516

2080

40 i powyżej
2080

2916


  • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Wiek i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

od 7 i poniżej 12

427


  • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

239

275

18

25

298

418

25 i powyżej
418

703

dwie osie

12

28

418

478

28

33

835

1050

33

38

1050

1586

38 i powyżej


1431

2064

trzy osie

12

38

895

1170

8 i powyżej
1170

1564


  • Autobusy

liczba miejsc
do siedzenia

Stawka podatku w złotych

mniej niż 30 miejsc

1170

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1466
Zwalnia się od podatku od środków transportowych :
- środki transportowe wykorzystywane dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej
- autobusy wykorzystywane dla potrzeb oświaty

  • Uchwała Nr XXXII/158/13 Rady Gminy Ładzice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych


  • Uchwała Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Ładzice z dnia 6 grudnia 2004 w sprawie zwolnienia w podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez:
Joanna Dryja , w dniu:  04‑02‑2014 09:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑02‑2014 09:54:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive