2012


Wysokość stawek podatku od środków transportowych.

  • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Masa całkowita pojazdu w tonach

Stawka podatku w złotych

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

496

powyżej 5,5 do 9 włącznie

673

powyżej 9 i poniżej 12

910


  • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

982

1040

13

14

1040

1100

14

15

1100

1158

15 i powyżej


1218

1479

trzy osie

12

17

1243

1334

17

19

1394

1455

19

21

1513

1571

21

23

1631

1691

23

25

1750

1854

25 i powyżej


1867

1928

cztery osie i więcej

12

25

1953

2009

25

27

2009

2123

27

29

2181

2273

29

31

2294

2804

31 i powyżej


2410

2804


  • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

od 3,5 i poniżej 12

907


  • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

861

917

18

25

975

1033

25

31

1033

1090

31 i powyżej


1644

2167

trzy osie

12

40

1458

2000

40 i powyżej
2000

2804


  • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Wiek i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

od 7 i poniżej 12

411


  • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

230

264

18

25

287

402

25 i powyżej
402

676

dwie osie

12

28

402

460

28

33

803

1010

33

38

1010

1525

38 i powyżej


1376

1985

trzy osie

12

38

861

1125

8 i powyżej
1125

1504


  • Autobusy

liczba miejsc
do siedzenia

Stawka podatku w złotych

mniej niż 30 miejsc

1125

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1410
Zwalnia się od podatku od środków transportowych :
- środki transportowe wykorzystywane dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej
- autobusy wykorzystywane dla potrzeb oświaty

  • Uchwała Nr IX/54/11 Rady Gminy Ładzice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych


  • Uchwała Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Ładzice z dnia 6 grudnia 2004 w sprawie zwolnienia w podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez:
Joanna Dryja , w dniu:  04‑01‑2012 12:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑01‑2012 12:42:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive