2004


Wysokość stawek podatku od środków transportowych.

  • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu
Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 5 lat włącznie

od 3,5 do 5,5 włącznie

320

340

od 5,5 do 9 włącznie

470

520

powyżej 9 i poniżej 12

620

670

powyżej 5 lat

od 3,5 do 5,5 włącznie

335

420

od 5,5 do 9 włącznie

540

570

powyżej 9 i poniżej 12

670

770  • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

830

880

13

14

880

930

14

15

930

980

15 i powyżej


1030

1252

trzy osie

12

17

1080

1130

17

19

1180

1230

19

21

1280

1330

21

23

1380

1430

23

25

1480

1576,50

25 i powyżej


1580

1630

cztery osie i więcej

12

25

1680

1730

25

27

1730

1830

27

29

1880

1930

29

31

1980

2452,80

31 i powyżej


2080

2452,80  • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu,
dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 5 lat włącznie i o każdym nacisku na siodło ciągnika

od 3,5 i poniżej 12

620

670

powyżej 5 lat i o każdym nacisku na siodło ciągnika

od 3,5 i poniżej 12

670

770  • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

730

780

18

25

830

880

25

31

880

930

31 i powyżej


1412,40

1937,80

trzy osie

12

40

1250

1723

40 i powyżej


1723

2550  • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Wiek i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Do 5 lat włącznie bez względu na to, czy pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO

od 7 i poniżej 12

270

Powyżej 5 lat bez względu czy pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO

od 7 i poniżej 12

310  • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

170

200

18

25

220

320

25 i powyżej320

562

dwie osie

12

28

320

370

28

33

670

850

33

38

850

1300

38 i powyżej


1170

1700

trzy osie

12

38

720

950

38 i powyżej950

1281  • Autobusy

Wiek pojazdu i liczba miejsc
do siedzenia

Stawka podatku w złotych


do 5 lat włącznie

mniej niż 30 miejsc

850

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1150

powyżej 5 lat

mniej niż 30 miejsc

950

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1250Zwalnia się od podatku od środków transportowych :
- środki transportowe wykorzystywane dla potrzeb ochrony
przeciwpożarowej

- autobusy wykorzystywane dla potrzeb oświaty.


  • Uchwała Nr X/91/2003 Rady Gminy Ładzice z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
  • Uchwała Nr XI/95/2003 Rady Gminy Ładzice z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/91/2003 Rady Gminy Ładzice z dnia 5 grudnia 2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
  • Uchwała Nr X/92/2003 Rady Gminy Ładzice z dnia 5 grudnia 2003 w sprawie zwolnienia w podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez:
Joanna Powroźnik , w dniu:  17‑09‑2007 13:53:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑09‑2007 13:53:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive