2005


Wysokość stawek podatku od środków transportowych.

  • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu
Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 5 lat włącznie

od 3,5 do 5,5 włącznie

330

350

od 5,5 do 9 włącznie

484

535

powyżej 9 i poniżej 12

639

690

powyżej 5 lat

od 3,5 do 5,5 włącznie

345

432

od 5,5 do 9 włącznie

555

587

powyżej 9 i poniżej 12

690

793  • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

854

906

13

14

906

958

14

15

958

1009

15 i powyżej


1061

1289

trzy osie

12

17

1112

1163

17

19

1215

1267

19

21

1318

1369

21

23

1421

1473

23

25

1524

1615

25 i powyżej


1627

1679

cztery osie i więcej

12

25

1700

1750

25

27

1750

1850

27

29

1900

1950

29

31

2000

2452,80

31 i powyżej


2100

2452,80  • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu,
dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 5 lat włącznie i o każdym nacisku na siodło ciągnika

od 3,5 i poniżej 12

640

690

powyżej 5 lat i o każdym nacisku na siodło ciągnika

od 3,5 i poniżej 12

690

790  • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

750

800

18

25

850

900

25

31

900

950

31 i powyżej


1432,40

1957,76

trzy osie

12

40

1270

1743

40 i powyżej


1743

2548,65  • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Wiek i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Do 5 lat włącznie bez względu na to, czy pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO

od 7 i poniżej 12

300

Powyżej 5 lat bez względu czy pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO

od 7 i poniżej 12

350  • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

200

230

18

25

250

350

25 i powyżej350

590

dwie osie

12

28

350

400

28

33

700

880

33

38

880

1330

38 i powyżej


1200

1730

trzy osie

12

38

750

980

38 i powyżej980

1310  • Autobusy

Wiek pojazdu i liczba miejsc
do siedzenia

Stawka podatku w złotych


do 5 lat włącznie

mniej niż 30 miejsc

880

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1180

powyżej 5 lat

mniej niż 30 miejsc

980

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1280Zwalnia się od podatku od środków transportowych :
- środki transportowe wykorzystywane dla potrzeb ochrony
przeciwpożarowej
- autobusy wykorzystywane dla potrzeb oświaty.


  • Uchwała Nr XVIII/139/2004 Rady Gminy Ładzice z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
  • Uchwała Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Ładzice z dnia 6 grudnia 2004 w sprawie zwolnienia w podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez:
Joanna Powroźnik , w dniu:  17‑09‑2007 13:27:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑09‑2007 13:27:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive