2006


Wysokość stawek podatku od środków transportowych.

  • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu
Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 5 lat włącznie

od 3,5 do 5,5 włącznie

338

359

od 5,5 do 9 włącznie

496

548

powyżej 9 i poniżej 12

655

707

powyżej 5 lat

od 3,5 do 5,5 włącznie

354

443

od 5,5 do 9 włącznie

569

602

powyżej 9 i poniżej 12

707

813  • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

875

929

13

14

929

982

14

15

982

1034

15 i powyżej


1088

1321

trzy osie

12

17

1140

1192

17

19

1245

1299

19

21

1351

1403

21

23

1457

1510

23

25

1562

1655

25 i powyżej


1668

1721

cztery osie i więcej

12

25

1743

1794

25

27

1794

1896

27

29

1948

2030

29

31

2050

2505,15

31 i powyżej


2153

2505,15  • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu,
dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 5 lat włącznie i o każdym nacisku na siodło ciągnika

od 3,5 i poniżej 12

656

707

powyżej 5 lat i o każdym nacisku na siodło ciągnika

od 3,5 i poniżej 12

707

810  • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

769

820

18

25

871

923

25

31

923

974

31 i powyżej


1468

1936,29

trzy osie

12

40

1302

1787

40 i powyżej


1787

2505,15  • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Wiek i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Do 5 lat włącznie bez względu na to, czy pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO

od 7 i poniżej 12

308

Powyżej 5 lat bez względu czy pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO

od 7 i poniżej 12

359  • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

205

236

18

25

256

359

25 i powyżej359

605

dwie osie

12

28

359

410

28

33

718

902

33

38

902

1363

38 i powyżej


1230

1773

trzy osie

12

38

769

1005

38 i powyżej1005

1343  • Autobusy

Wiek pojazdu i liczba miejsc
do siedzenia

Stawka podatku w złotych


do 5 lat włącznie

mniej niż 30 miejsc

902

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1210

powyżej 5 lat

mniej niż 30 miejsc

1005

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1312Zwalnia się od podatku od środków transportowych :
- środki transportowe wykorzystywane dla potrzeb ochrony
przeciwpożarowej

- autobusy wykorzystywane dla potrzeb oświaty.


  • Uchwała Nr XXIV/176/2005 Rady Gminy Ładzice z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
  • Uchwała Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Ładzice z dnia 6 grudnia 2004 w sprawie zwolnienia w podatku od środków transportowych


Informacja wytworzona przez:
Joanna Powroźnik , w dniu:  17‑09‑2007 13:11:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑09‑2007 13:11:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive