2007


Wysokość stawek podatku od środków transportowych.

  • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu
Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 5 lat włącznie

od 3,5 do 5,5 włącznie

344

362

od 5,5 do 9 włącznie

500

553

powyżej 9 i poniżej 12

661

713

powyżej 5 lat

od 3,5 do 5,5 włącznie

357

447

od 5,5 do 9 włącznie

574

607

powyżej 9 i poniżej 12

713

820  • Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita
w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

885

937

13

14

937

991

14

15

991

1043

15 i powyżej


1098

1333

trzy osie

12

17

1120

1203

17

19

1256

1311

19

21

1363

1416

21

23

1470

1524

23

25

1576

1670

25 i powyżej


1683

1737

cztery osie i więcej

12

25

1759

1810

25

27

1810

1913

27

29

1966

2048

29

31

2068

2527

31 i powyżej


2172

2527  • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu,
dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 5 lat włącznie i o każdym nacisku na siodło ciągnika

od 3,5 i poniżej 12

662

713

powyżej 5 lat i o każdym nacisku na siodło ciągnika

od 3,5 i poniżej 12

713

817  • Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

776

827

18

25

879

931

25

31

931

983

31 i powyżej


1481

1953

trzy osie

12

40

1314

1803

40 i powyżej

1803

2527  • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Wiek i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Do 5 lat włącznie bez względu na to, czy pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO

od 7 i poniżej 12

311

Powyżej 5 lat bez względu czy pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO

od 7 i poniżej 12

362  • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

207

238

18

25

258

362

25 i powyżej362

610

dwie osie

12

28

362

414

28

33

724

910

33

38

910

1357

38 i powyżej


1241

1789

trzy osie

12

38

776

1014

38 i powyżej1014

1355  • Autobusy

Wiek pojazdu i liczba miejsc
do siedzenia

Stawka podatku w złotych


do 5 lat włącznie

mniej niż 30 miejsc

910

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1221

powyżej 5 lat

mniej niż 30 miejsc

1014

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1324Zwalnia się od podatku od środków transportowych :
- środki transportowe wykorzystywane dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej
- autobusy wykorzystywane dla potrzeb oświaty

  • Uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy Ładzice z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
  • Uchwała Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Ładzice z dnia 6 grudnia 2004 w sprawie zwolnienia w podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez:
Joanna Powroźnik , w dniu:  17‑09‑2007 12:46:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑09‑2007 12:46:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive