2015


Stawki podatku rolnego

  • Stawka podatku dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha - 129,00 zł
  • Stawka podatku dla pozostałych gruntów za 1 ha - 258,00 zł

Podstawa prawna:

  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów (M.P.2014.935)
  • Uchwała nr XLVI/207/14 Rady Gminy Ładzice z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na terenie Gminy Ładzice
  • Uchwała Nr IV/22/11 z 4 marca 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. U. Woj. Ł. Nr 153 poz. 1486 z dn. 27 maja 2011r)


Druki do pobrania: Deklaracje, Informacje

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  24‑01‑2015 18:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2015 18:48:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive