2015


Stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni, - 0,72 zł
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni, 2,43 zł
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni, 0,22 zł

2. Od budynków lub ich części:

 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15,60 zł
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 4,75 zł
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,10 zł
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej domu letniskowego 7,28 zł
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,01 zł

3. Od budowli:

 • od budowli 2 % wartości

4. podatek od nieruchomości

 • od budynków mieszkalnych od nieruchomości dla budynków mieszkalnych i ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,15 zł

Zwalnia się od podatku:

- grunty i budynki wykorzystywane dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej,
- grunty i budynki wykorzystywane przez publiczną służbę zdrowia,
- świetlice wiejskie z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- grunty, budynki, budowle i przewody sieci rozdzielczej służące do przesyłania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- nieruchomości dla budynków mieszkalnych i ich części

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXXI/142/13 z 11 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Ł. z 2013r. poz. 4796.)
 • Uchwała Nr IV/22/11 z 4 marca 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. U. Woj Ł. Nr 153 poz. 1486 z dn. 27 maja 2011r.)
 • Uchwała Nr XXIV/178/2005 Rady Gminy Ładzice z dnia 7 grudnia 2005 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych
 • Uchwała Nr XVIII/135/2004 Rady Gminy Ładzice z dnia 6 grudnia 2004 w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości

Informacja wytworzona przez:
Joanna Dryja , w dniu:  24‑01‑2015 18:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2015 18:32:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive