Informator


Głównym zadaniem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w celu zaspokojenia potrzeb gminy oraz jej mieszkańców wynikających ze statutu Zakładu, oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych.

Zakresu działania Zakładu obejmuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

  1. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacyj ruchu drogowego;

  2. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;

  3. targowisk;

  4. zieleni gminnej i zadrzewień;

  5. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;

  6. lokalnego transportu zbiorowego;

  7. kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.


Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski , w dniu:  27‑09‑2011 12:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2011 12:44:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive