2020


Stawki podatku rolnego

  • Stawka podatku dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha - 135,90 zł

  • Stawka podatku dla pozostałych gruntów za 1 ha - 271,80 zł

Podstawa prawna:

  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 poz. 1017)

  • Uchwała Nr XXI/100/19 Rady Gminy Ładzice z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020r. na terenie Gminy Ładzice ( (Dz. U. Woj Ł. z 2019r. poz. 6900)

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracjacji na podatek rolny (Dz. U z 2019r. poz. 1105)


Druki do pobrania: Deklaracje, Informacje

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  02‑01‑2020 11:16:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  02‑01‑2020 11:16:47
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2020 11:31:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie