2011


Stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni, - 0,66 zł
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni, - 2,25 zł
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,20 zł

2. Od budynków lub ich części:

 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,50 zł
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 4,39 zł
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,78 zł
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej domu letniskowego - 6,20 zł
 • od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,70 zł

3. Od budowli:

 • od budowli 2 % wartości

4. podatek od nieruchomości

 • od budynków mieszkalnych od nieruchomości dla budynków mieszkalnych i ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,15 zł

Zwalnia się od podatku:

 • grunty i budynki wykorzystywane dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej grunty i budynki wykorzystywane przez publiczną służbę zdrowia świetlice wiejskie z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej grunty, budynki, budowle i przewody sieci rozdzielczej służące do przesyłania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych nieruchomości dla budynków mieszkalnych i ich części

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr IV/21/11 z 4 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Ł. Nr 105 poz. 896 z dn. 15 kwietnia 2011r.)
 • Uchwała Nr IV/22/11 z 4 marca 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. U. Woj Ł. Nr 153 poz. 1486 z dn. 27 maja 2011r.)
 • Uchwała Nr XXIV/178/2005 Rady Gminy Ładzice z dnia 7 grudnia 2005 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych
 • Uchwała Nr XVIII/135/2004 Rady Gminy Ładzice z dnia 6 grudnia 2004 w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości

Informacja wytworzona przez:
Joanna Dryja , w dniu:  16‑01‑2011 10:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  16‑01‑2011 10:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑06‑2011 08:34:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie