Informator


Gminny Ośrodek Zdrowia w Ładzicach, jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.),

 2. statutu,

 3. innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

 4. ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 6.02.1997 r. (Dz.U. 28 poz. 153 z późn. zm.).

Sprawuje działalność zapobiegania i leczenia dla pacjentów z terenu Gminy Ładzice oraz dla innych pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Głównym zadaniem Zakładu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej , stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych .

Do podstawowych działań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu , przywracaniu lub poprawie zdrowia, a przede wszystkim:

 • organizowanie i sprawowanie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa otwartego .

 • udzielanie indywidualnych świadczeń w siedzibie, w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących takich świadczeń.

Zakres świadczeń zdrowotnych obejmuje w szczególności :

 1. badanie i poradę lekarską,

 2. leczenie,

 3. rehabilitację leczniczą,

 4. opiekę nad kobietą ciężarną, jej płodem, połogiem oraz noworodkiem

 5. opieka nad zdrowym dzieckiem,

 6. badania diagnostyczne,

 7. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

 8. zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne.

Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym dla Rady Gminy Ładzice oraz doradczym Kierownika Zakładu, składa się z 7 osób.

Skład Rady tworzą: - przewodniczący, którym jest Wójt Gminy Ładzice lub osoba przez niego wyznaczona i członkowie.


Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ładzicach:

1. Przewodniczący - Tomasz Kowalski - Wójt Gminy

2. Członkowie - Zenon Śliwiński - Przewodniczący Wojewody Łódzkiego

3. - Jerzy Prajs - Przedstawiciel Rady Gminy

4. - Wioletta Pichit - Przedstawiciel Rady Gminy

5. - Mariusz Wojtczak - Przedstawiciel Rady Gminy

6. - Krzysztof Kowalik - Przedstawiciel Rady Gminy

7. - Witold Stachera - Przedstawiciel Rady Gminy

Informacja wytworzona przez:
Renata Ościk , w dniu:  19‑08‑2008 11:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840895 fax: 44 6840822 , w dniu:  19‑08‑2008 11:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑08‑2008 11:15:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie