Ochotnicza Straż Pożarna


Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie:

Ustawy z 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej.

Głównymi zadaniami OSP są:

1) Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom,

2) Udział w akcjach ratowniczych,

3) Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych,

4) Działania na rzecz ochrony środowiska,

5) Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych,

6) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej

Na terenie Gminy Ładzice funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj: w Radziechowicach Pierwszych, Radziechowicach Drugich, Ładzicach, Woli Jedlińskiej, Jedlnie Drugim, Wierzbicy, Jankowicach

W Gminie funkcjonuje Zarząd Oddziału Gminnego OSP, w skład którego wchodzi:

- Zenon Śliwiński - prezes

- Wioletta Pichit- v-ce prezes

- Janusz Prajs - v-ce prezes

- Zbigniew Powroźnik - Komendant Gminny OSP

- Bożena Paleń - sekretarz

- Marian Piechowicz - skarbnik

- Wiesław Pęciak - członek

- Krzysztof Ciupa - członek

- Adam Tokarski - członek

- Włodzimierz Kipigroch - członek

- Stanisław Ostrowski - członek

- Rafał Stankiewicz - członek

- Wiesław Krzyszkowski - członek

- Stanisław Saternus - członek

- Zenon Łyp - członek

- Benedykt Szczakowski - członek

- Aleksandra Prajs - członek

- Rafał Kuśmierz - członek

Zadaniem Zarządu Gminnego jest koordynowanie działań podległych jednostek OSP oraz przynajmniej dwukrotne w ciągu roku sprawdzanie gotowości bojowej jednostek.

Co roku przed posiedzeniem zarządu zbiera się komisja rewizyjna, w skład której wchodzi:

- Karol Gąsiorek - przewodniczący

- Stanisław Gałwiaczek

- Radosław Saternus

Sporządza ona sprawozdanie z działalności poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych i przedkłada je na posiedzeniu Zarządu.


W roku 1983 z inicjatywy mieszkańców Jedlna na czele z proboszczem Stanisławem Zbirkiem powstała orkiestra dęta. Nauczania chętnych do gry podjął się kapelmistrz Stanisław Zaskórski. Orkiestra liczyła wówczas 18 członków.
Od 1999r. orkiestra działa przy Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP w Ładzicach i liczy 22 członków, którzy posiadają pełne umundurowanie (zakupione w 2000r.). Orkiestra wyposażona jest w instrumenty przejęte po orkiestrze dętej działającej w Komunie Paryskiej w Radomsku. Orkiestra uświetnia swoją obecnością różnego rodzaju uroczystości na terenie Gminy Ładzice (np. dożynki, uroczystości kościelne), a także poza nią (bierze udział w corocznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radomsku oraz w paradzie orkiestr w Łodzi). Od września 2007r. orkiestrę prowadzi kapelmistrz Włodzimierz Sambor.

Informacja wytworzona przez:
Bożena Paleń , w dniu:  19‑08‑2008 12:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  19‑08‑2008 12:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2012 09:49:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie