~ Informator


Szkoła dysponuje 7 salami lekcyjnymi, które w 2014 r. wyposażone zostały w projektory multimedialne, a dwie klasopracownie - polonistyczna i chemiczno-fizyczna - dodatkowo w tablice multimedialne. Obecnie trwają prace w urządzaniu pracowni biologicznej.

Gimnazjum posiada nowoczesną salą sportową z zapleczem, profesjonalną pracownią komputerową, którą szkoła pozyskała w ramach edycji projektu MEN - "Pracownie komputerowe dla szkół" oraz bibliotekę, gdzie działa multimedialne centrum informacji ze stałym dostępem do Internetu, z którego korzystać mogą wszyscy mieszkańcy gminy.

Dla uczniów mających trudności w nauce organizowane są zajęcia dydaktyczne z matematyki czy korekcyjno-kompensacyjne, wyrównujące braki i pomagające w pokonywaniu problemów, zaś uczniowie klas trzecich mogą uczestniczyć w dodatkowych lekcjach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego. Dużą popularnością cieszą się zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne i teatralne, a ich efekty można podziwiać podczas organizowanego każdego roku Dnia Otwartych Drzwi czy Wieczoru Artystycznego.

Uczniom szczególnie uzdolnionym naszego gimnazjum już czterokrotnie przyznano stypendia w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej. Celem głównym projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Gimnazjaliści biorą liczny udział w olimpiadach i turniejach sprawdzających ich wiadomości teoretyczne i praktyczne, konkursach literackich i artystycznych, zawodach sportowych, a lista tych, którzy zostali nagrodzeni, wciąż się powiększa.

W roku szk. 2006/2007 gimnazjum wzięło udział w konkursie w konkursie "Nowy Impuls - projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim". Jest to projekt Towarzystwa Inicjatyw Europejskich, a współfinansuje go Europejski Fundusz Społeczny. Aby przystąpić do konkursu, należało opracować program rozwoju szkoły, ukierunkowany na zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Projekty miały rozszerzać dotychczasową ofertę placówki, w tym - proponować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia prowadzili profesjonalni instruktorzy spoza gimnazjum, m.in. aktor Bogdan Wąchała, instruktor tańca Jakub Walewski, dyrygenci Stanisław Zaskórski i Tadeusz Piaszczyk. Nauczyciele uczestniczyli w realizacji projektu w ramach swoich obowiązków, np. sprawując opiekę nad uczniami przychodzącymi na zajęcia. Część przyznanej szkole kwoty przeznaczona została na zakup kostiumów teatralnych, urządzenie sceny, zakup instrumentów i organizację wyjazdów na spektakle teatralne i koncerty.
Kontynuacją projektu jest m.in. działalność grupy teatralnej, która już kilkukrotnie prezentowała swe umiejętności na scenie Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, Łódzkiego Domu Kultury podczas Łódzkiego Przeglądu Teatrów Amatorskich (ŁóPTA) czy w ramach projektu PAT, prowadzonego w całej Polsce z inicjatywy Zespołu Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji.
Ponadto szkoła współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Radziechowicach i gimnazjaliści wspólnie z członkami grupy teatralnej "Póki co" z DPS-u biorą udział w Spotkaniach Integracyjnych w Radomsku i Dąbrowie Górniczej oraz Festiwalu Sztuk Wszelakich w Łodzi.

Bliskie położenie Publicznego Gimnazjum w Radziechowicach Drugich i Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie pozwoliło na wspólne opracowanie i wdrożenie w roku szkolnym 2008/2009 partnerskiego projektu "Od szkoły do szkoły", który nagrodzono w ogólnopolskim konkursie Fundacji Nasza Ziemia "Henkel - zielone granty". Partnerskie szkoły dostały 5 tys. zł na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia, dużego wsparcia finansowego udzieliła również gmina Ładzice.
Efektem projektu jest otwarta 31 maja 2009 r. 17-kilometrowa ścieżka rowerowa biegnąca - głównie lasami - z Radziechowic do Jedlna. Na jej trasie ustawiono 13 tablic informujących o faunie i florze okolicy, a także o historii obydwu miejscowości.
W ramach projektu w każdej ze szkół odbywały się warsztaty dla uczniów, a zadaniem ich uczestników było opracowanie materiału na tablice stanowiskowe, który wykorzystany został również w folderze promocyjnym. Uczestnicy, pod kierunkiem opiekuna, zajmowali się też znakowaniem ścieżki, a także wzięli udział w wycieczce krajoznawczej. Zorganizowano konkurs plastyczny na logo ścieżki i na prezentację multimedialną dotyczącą jej walorów przyrodniczych.
Każdego roku uczniowie gimnazjum wraz z opiekunami wykorzystują ścieżkę, by aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu.

W roku szkolnym 2013/2014 opracowany został projekt Utworzenie pracowni "Laboratorium ekologiczne" w Publicznym Gimnazjum w Radziechowicach Drugich. Projekt zgłoszony przez Gminę Ładzice na konkurs "Moja wymarzona ekopracownia" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zyskał akceptację i został dofinansowany kwotą 29 442 zł. Ekopracownia to laboratorium, w którym istnieją warunki do realizacji programu skupionego wokół zagadnień: konwencjonalne i alternatywne źródła energii oraz segregacja odpadów. Będą tam m.in. przeprowadzane badania próbek wody i gleby pobranych na trasie ekologicznej ścieżki rowerowej "Od szkoły do szkoły". Miejscem doświadczeń chemicznych jest w ekopracowni stanowisko robocze z umywalką i szafką na sprzęt laboratoryjny. Z kolei inne doświadczenia i prezentacje odbywają się przy stole demonstracyjnym. Atut ekopracowni to wielofunkcyjny zestaw multimedialny z tablicą interaktywną.
Ekopracownia daje możliwość korzystania z nowoczesnych środków dydaktycznych i programów, przeprowadzania ciekawych i inspirujących doświadczeń oraz realizacji projektów badawczych. Pozwala docenić walory przyrodnicze gminy Ładzice, a także uzmysławia konieczność dbania o środowisko, w którym żyjemy.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Sękowski , w dniu:  19‑08‑2008 10:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Sękowski tel.:44 6840820 wew. 23 fax: 44 6840822 , w dniu:  19‑08‑2008 10:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑01‑2015 07:05:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie